Ho’oponpono

Ho’oponopono

Według Pani  Morrnah K. Siemeona.

Część 1

(Pierwsza część  jest mówiona dwa razy: od ciebie do drugiej osoby i od drugiej osoby do ciebie. Druga c część mówiona jest raz.)


Boski Stwórco, Ojcze, Matko i Dziecko jako Jedność.


“Jeśli ja / my … … .. … … … … … … … … .. moja rodzina, relacje i przodkowie / Tobie … … … … … ……… i twojej rodzinie, relacjom i przodkom wyrządzili krzywdę  lub obraziły w myśli, słowie, czynie i działaniu od początku czasów aż do teraz;
Pokornie, pokornie, pokornie proszę  o przebaczenie za wszystkie błędy, opory, niepewności, zobowiązania, kłopoty, przeszkody i przywiązania, które stworzyłem lub zebrałam od zarania dziejów aż do teraz.
Pragnę, by Boża Inteligencja wzięła pod uwagę wszystkie informacje, które mają z tym związek i które świadomie lub nieświadomie pominąłem … … i mi  odpuściła?

Część 2


Tak, ja wam wybaczam. Niech Woda uwolni nas od wszystkich duchowych, umysłowych, fizycznych, materialnych, finansowych i karmicznych powiazań i niewoli. Wyciągnij, wyciągnij z naszego banku pamięci czy komputera wszystkie niechciane i negatywne i do tej pory nas wiążące wspomnienia i przeszkody.
Uczyń mnie / nas czystymi, niewinnymi i przekształć te negatywne i niepożądane energie w Święte Światło … i następnie wypełnij puste miejsca  Twym Boskim Światłem.
Dzięki Boskiej Mocy Boskiego Stwórcy, niech się  przejawia Boski porządek, Światło, Miłośc, Pokój, Równowaga, Mądrość, Rozsądek i Obfitość bogactw dla każdego z nas i we wszystkich naszych poczynaniach.
Matko, Ojcze i Dziecko jako Jedność, w kim jest nasza ufność, przetrwanie i istnienie tak teraz jak i zawsze.


Jesteśmy teraz wolni i tak się staje.


Krótki forma: również dwa razy wymawiana, kiedy zauważamy nawrót do „złego” myślenia o kimś.


Wybacz mi
Wybaczam ci
Dziękuję
Respektuje cię